ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών

Η NOISIS7GROUP,  με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθώντας  συγκεκριμένες οργανωτικές δομές εργασιών, παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τα υφιστάμενα κτίρια.

Ανάπλαση όψεων κτιρίων
Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων (διαβάστε περισσότερα)
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Οικιστικών Συνόλων (διαβάστε περισσότερα)
Διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων (διαβάστε περισσότερα)
Ενεργειακή  επιθεώρηση και αναβάθμιση κτιρίων
Νομιμοποίηση, τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
Έκδοση  ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ακινήτων
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Συντήρηση κτιρίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

24410 22039

info@noisis7group.gr