ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με αυστηρή τήρηση ποιοτικών και οικονομικών στοιχείων

Η  επίβλεψη και κατασκευή ενός  έργου, απλού ή σύνθετου,  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες  μελέτες, την τήρηση των ποιοτικών και των οικονομικών στοιχείων που έχουν τεθεί, και  το χρονοδιάγραμμα εργασιών που εκπονήθηκε,  μας εξασφαλίζουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Η NOISIS7GROUP  επιβλέπει και κατασκευάζει  μόνο τα έργα των οποίων εκπόνησε τις σχετικές μελέτες.
ΔΕΝ αναλαμβάνει κατ΄ αποκοπή έργα επίβλεψης για λογαριασμό τρίτων ή άλλων κατασκευαστικών εταιρειών.

Συμβατικά κτίρια
Σύμμεικτες κατασκευές
Προκατασκευασμένες κατοικίες σε συνεργασία με την ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε.
Βιοκλιματικές κατοικίες (διαβάστε περισσότερα)
Ξύλινες Φινλανδικές κατοικίες
Τοξωτά Μεταλλικά κτίρια για βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους                                                                              
Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών  σε συνεργασία με την Crystal Pools

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

24410 22039

info@noisis7group.gr