Blog

Μελετη Αποκαταστασης Ιστορικων Κτιριων

Το ενδιαφέρον της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής για τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών οικιστικών συνόλων, εμφανίζεται σε διεθνές επίπεδο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ιστορική εξέλιξη

       Ενώ τα μεμονωμένα ιστορικά κτίρια και ιδιαίτερα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως Μνημεία, αντιμετωπίστηκαν πολύ νωρίτερα ως αντικείμενα χρήζοντα ιδιαίτερης προστασίας, αγνοήθηκαν ολοσχερώς πολεοδομικά σύνολα, τμήματα πόλεων ή και ολόκληρες πόλεις και οικισμοί, πού διατηρούσαν ως τότε αναλλοίωτη την πολεοδομική τους συγκρότηση, τον ιστορικά διαμορφωμένο αστικό ιστό και τα κελύφη. Όχι μόνο δεν κρίθηκαν άξια προσοχής και διατήρησης αλλά αντίθετα, έγιναν ο στόχος των προγραμμάτων εξυγίανσης και οικιστικής ανάπτυξης.
      Τα ιστορικά σύνολα ανακηρύσσονται για πρώτη φορά αντικείμενα ειδικής φροντίδας με επίσημη αναγνώριση, που περιέχεται στο Χάρτη της Βενετίας (1964), της ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής σημασίας τους. Με τη διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975) μια δεκαετία αργότερα, αναγνωρίζεται ρητά ότι η αρχιτεκτονική κληρονομιά περιλαμβάνει όχι μόνο μεμονωμένα κτίρια εξαιρετικής αξίας και το περιβάλλον τους, αλλά επίσης συγκροτήματα, συνοικίες πόλεων και χωριά, που παρουσιάζουν ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
Σχετικά πρόσφατα και ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Γρανάδα 1985), η οποία σύμβαση πέρασε στην Ελληνική νομοθεσία με τον ν. 2039/92, διαπιστώνεται η ανάγκη μιας πολιτικής διατήρησης του οικιστικού αποθέματος των ιστορικών οικιστικών συνόλων.
      Η NOISIS7GROUP σεβόμενη την αρχιτεκτονική κληρονομιά μας, και διαθέτοντας εξειδικευμένο επιστημονικό  προσωπικό, αναλαμβάνει την εκπόνηση Αρχιτεκτονικών και Δομοστατικών μελετών Αποκατάστασης και Επανάχρησης Ιστορικών Κτιρίων και Οικιστικών Συνόλων.
Η εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες μας, πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, υπό την επίβλεψή μας.
Για το Γραφείο μας  κάθε μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών  κτιρίων και οικιστικών συνόλων αποτελεί την μεγαλύτερη επαγγελματική πρόκληση.

Δομή Αρχιτεκτονικής Μελέτης  Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Οικιστικών Συνόλων

*    Οι σχέσεις του οικισμού με το φυσικό ή ανθρωπογενή ευρύτερο γεωγραφικό.
   Επισήμανση των κύριων χαρακτηριστικών του οικιστικού συνόλου – σύνταξη αρχείου καρτελών.
-    Ιστορική ανάλυση.
-    Καταγραφή των κοινωνικών, δημογραφικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των κατοίκων.
-    Καταγραφή των υφισταμένων πολεοδομικών χαρακτηριστικών.
o    Χρήσεων γης.
o    Υφισταμένων τεχνικών υποδομών.
o    Υφισταμένων εξυπηρετήσεων.

*    Συντακτικά στοιχεία του οικιστικού συνόλου – Μέθοδος ανάλυσης.
-    Το σύστημα των οικοπέδων.
-    Το σύστημα των διαδρομών.
-    Το σύστημα των κτισμένων χώρων.
-    Το σύστημα των ελεύθερων χώρων.

*    Αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων.
-    Τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων.
-    Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων.
-    Η κατασκευή των κτισμάτων.
-    Ύψη κτιρίων.
-    Φυσική κατάσταση κτιρίων.
-    Καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων του δημόσιου χώρου.

*    Αξιολόγηση και βαθμός προστασίας.
-    Αξιολόγηση των κτισμάτων και στοιχείων περιβάλλοντος.
-    Βαθμός προστασίας των κτισμάτων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ

 

*    Προστασία του Οικιστικού Συνόλου – Θεσμικές Ρυθμίσεις

-    Φάκελος κήρυξης. Ειδικός πολεοδομικός κανονισμός.
o    Όροι και προδιαγραφές νέας δόμησης, χρήσεις.
o    Ρυμοτομικό σχέδιο.
o    Συντελεστής δόμησης.
o    Κάλυψη.
o    Ύψη ογκοπλασία.
o    Υλικά και κατευθύνσεις αρχιτεκτονικού χαρακτήρα.
o    Θεσμοθέτηση νέων ορίων οικισμού και ευρύτερης ζώνης προστασίας.
o    Χρήσεις γής.
o    Όροι και περιορισμοί, όπου απαιτείται.
o    Έλεγχος της πύκνωσης των χρήσεων.
o    Πλαίσιο προδιαγραφών για την αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων.
o    Υλικά και τρόποι αποκατάστασης.
o    Κατευθύνσεις επανάχρησης.
o    Πλαίσιο προδιαγραφών που προστατεύουν την εικόνα του δημόσιου χώρου του οικισμού.
o    Υλικά και ύψος αυλόγυρων.
o    Αυλόθυρες .
o    Φυτεύσεις.
o    Διαφημιστικές πινακίδες .
o    Ιδιωτικές σημάνσεις.

*    Προτάσεις για την Αναβάθμιση του Οικιστικού Συνόλου
-     Διευθέτηση του οδικού δικτύου – διαδρομές.
o    Πιθανή διάνοιξη περιφερειακής οδού.
o    Αυτοκινητόδρομοι, πεζόδρομοι.
o    Χώροι στάθμευσης.

-    Υποδομές.
o    Ύδρευσης – αποχέτευσης.
o    Υπογείωση καλωδίων ηλεκτρισμού και επικοινωνιών .

-    Δαπεδοστρώσεις, διευρύνσεις.

-    Αστικός εξοπλισμός.
o    Πινακίδες σήμανσης, καθιστικά, φωτισμός.

-     Διευθέτηση πιθανών πρανών ρεμάτων.

-     Φυτεύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

24410 22039

info@noisis7group.gr