Blog

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Το τεχνικό γραφείο noisis7GROUP προτείνει να μελετήσετε τις παρακάτω  χρήσιμες πληροφορίες πριν από κάθε ενέργειά σας.

Η ανακαίνιση ενός χώρου  θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, τόσο σε αισθητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Η διαδικασία της ανακαίνισης απαιτεί ακριβή σχεδιασμό, δημιουργική φαντασία, επιλογή και τοποθέτηση κατάλληλων υλικών.
Το κόστος ανακαίνισης εξαρτάται από την έκταση αυτής.
Kαθορίστε  το ύψος του χρηματικού ποσού που θωρείτε ότι αξίζει να διαθέσετε.
Αν δεν ακολουθήσετε έναν οργανωμένο τρόπο ανακαίνισης (με σχέδια και προαποφασισμένες εργασίες), το κόστος μπορεί να αυξηθεί έως και 30 % .
Στόχος σας είναι να μην υπερβείτε από το ποσό που θέλετε να διαθέσετε παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτες επιχείρησαν μόνοι τους να διαχειριστούν την ανακαίνιση της οικίας τους, το ποσοστό αποτυχίας ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά τεχνικά λάθη η δε δαπάνη της ανακαίνισης  έφθασε έως και το 30% επιπλέον του προϋπολογισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαίνισης απαιτείται και έκδοση Άδειας μικρής κλίμακας εργασιών. 
Οι κατεδαφίσεις και οι αποξηλώσεις είναι το πρώτο στάδιο των εργασιών και αφορούν συνήθως μη φέροντα δομικά στοιχεία, όπως μεσοτοιχίες και σπανιότερα εξωτερικές τοιχοποιίες.
Σε παλαιότερες κατασκευές όπου συνήθως το σύνολο της τοιχοποιίας είναι φέρων (σκελετός) , οποιαδήποτε αυθαίρετη μετατροπή μπορεί να επηρεάσει την στατικότητα του κτιρίου , συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή.
Οι αποξηλώσεις σε κουζίνα, μπάνιο, δάπεδα, ντουλάπες, μεσόπορτες, εσωτερικά – εξωτερικά  κουφώματα, κ.ά. θα πρέπει να γίνουν από τεχνίτες με πείρα ώστε να μην προκληθούν ζημίες σε αυτήν τη διαδικασία.
Στην ανακαίνιση εξετάζονται -κατόπιν ελέγχου- και οι πιθανές αντικαταστάσεις των δικτύου ύδρευσης, των σιφονιών δαπέδου στο μπάνιο, του πίνακα ηλεκτροδότησης  με νέο σύγχρονης  δομής και  εξωτερικών κουφωμάτων για καλύτερη ηχομόνωση, θερμομόνωση και οικονομία.
Η  συνεργασία με την  noisis7GROUP θα αποτρέψει λανθασμένες αποφάσεις σας.

Το Γραφείο μας εφαρμόζει πιστά τις ενέργειες και εργασίες όπως αυτές περιγράφονται  στην Δομή Οργάνωσης Ανακαίνισης

Δομή Οργάνωσης Ανακαίνισης Κατοικίας

1ο  ΣΤΑΔΙΟ: Θέματα Συζήτησης με τον Πελάτη

Χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο.
•    Κύρια κατοικία.
•    Προς εκμετάλλευση.
•    Επαγγελματικός χώρος.
•    Εξοχική κατοικία.
Ηλικία και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου.
Μέγεθος της  ανακαίνισης.
•    Γενική ανακατασκευή.
•    Μπάνιο.
•    Κουζίνα.
•    Νέος σχεδιασμός.
•    Εξωτερική εμφάνιση.
Καταγραφή των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν.
Επιθυμητό σχεδιαστικό ύφος.
Διαθέσιμο (τάξη μεγέθους) χρηματικό ποσό για την ανακαίνιση.
Επίλυση αποριών  -  διευκρινήσεις.

2ο  ΣΤΑΔΙΟ: Επίσκεψη Μηχανικού στον Χώρο και Καταγραφή των Στοιχείων

Το γενικό περιβάλλον.
Τα γειτονικά κτίσματα.
Το ύφος της περιοχής .
Το φυσικό φως.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου.
Εξωτερικοί θόρυβοι.
Αποτύπωση του εσωτερικού χώρου με laser.
Αποτύπωση και έλεγχος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
Αποτύπωση και έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των εξαρτημάτων αυτής (πίνακας, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κ.ά.).
Αποτύπωση και έλεγχος του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού.
Έλεγχος της κατάστασης και διαστάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
Αποτύπωση των στοιχείων του φέροντα οργανισμού (σκελετού) του κτιρίου ( δοκάρια, κολώνες, τοιχία).
Αποτύπωση των ελαφρών κατασκευών (γυψοσανίδες, κρεμαστές οροφές κ.ά.).
Λήψη λεπτομερών φωτογραφιών και video όλων των χώρων.

3ο  ΣΤΑΔΙΟ: Σύνταξη Προμελέτης

Ανάλυση των στοιχείων της καταγραφής.
Εξέταση λύσεων και προτάσεων.
Σύνταξη προμελέτης.
Εκτίμηση του κόστους της ανακαίνισης.
Παρουσίαση της προμελέτης  στον πελάτη.
Συνεργασία με τον πελάτη και λήψη απόφασης.

4ο  ΣΤΑΔΙΟ: Σύνταξη και Παρουσίαση Μελέτης Ανακαίνισης

Σύνταξη της μελέτης ανακαίνισης.
Κατάρτιση λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εργασιών με ακριβή προσδιορισμό ολοκλήρωσης των εργασιών.
Έκδοση οικονομοτεχνικής προσφοράς η οποία περιλαμβάνει:
•    Λεπτομερή τεχνική περιγραφή για όλες τις εργασίες.
•    Κατάλογο υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
•    Τιμές.
Παρουσίαση στον πελάτη:
•    Της μελέτης σε τρισδιάστατη απεικόνιση με τις διάφορες προτάσεις.
•    Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
•    Της οικονομικής προσφοράς.
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης των εργασιών σε συνεννόηση με τον πελάτη (οι ημερομηνίες έναρξης και πέρατος εργασιών θα αναφέρονται στο συμφωνητικό).
Σύναψη συμφωνητικού τέλεσης του έργου μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη.
Έκδοση Άδειας μικρής κλίμακας εργασιών από το γραφείο μας για τις εργασίες που απαιτείται.

5ο  ΣΤΑΔΙΟ: Εγκατάσταση Συνεργείων

Έναρξη και πρόοδος εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την μελέτη.
Ανελλιπής έλεγχος και επίβλεψη σε όλα τα στάδια του έργου.
Ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη των εργασιών.
Εκτέλεση εργασιών με διακριτικότητα και σεβασμό στους κοινόχρηστους χώρους και σε άλλα πάγια στοιχεία που υπάρχουν σε αυτούς.
Πέρας εργασιών.
Έλεγχος όλων των εργασιών της ανακαίνισης από τον υπεύθυνο του γραφείου μας παρουσία του πελάτη.

6ο  ΣΤΑΔΙΟ: Μετά την Αποπεράτωση Έργου

Καθαρισμός των χώρων που έγιναν εργασίες.
Λήψη λεπτομερών φωτογραφιών και video όλων των χώρων (για το αρχείο του γραφείου).
Αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος της ανακαίνισης από τον πελάτη και την συνεργασία του με το τεχνικό γραφείο noisis7GROUP.
Παράδοση– παραλαβή του έργου από τον πελάτη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για τις μεμονωμένες ανακαινίσεις των χώρων του μπάνιου ή της κουζίνας, το γραφείο μας ακολουθεί τα βασικά βήματα που περιλαμβάνονται στην δομή οργάνωσης της ανακαίνισης της κατοικίας εκτός των ενεργειών που δεν απαιτούνται.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ: Το μπάνιο πρέπει να αποτελεί  ένα χώρο χαλάρωσης και αναζωογόνησης, υπάρχουν οι τρόποι να μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο, πολυτελή και εργονομικό χώρο.

Το τεχνικό γραφείο noisis7GROUP προτείνει να μελετήσετε τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες πριν από κάθε απόφασή σας.

Το κόστος για την ανακαίνιση  του μπάνιου εξαρτάται από:
•    Τις εργασίες που είναι απαραίτητο να γίνουν.
•    Τα υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν.
•    Τα νέα υλικά που θα τοποθετηθούν.
Αξιολόγηση  των δυνατοτήτων του χώρου του μπάνιου σας (διαστάσεις).
Βασική παράμετρος της ανακαίνισης αποτελεί  η παλαιότητα της κατοικίας. Εάν η κατασκευή σας ξεπερνάει τα 25-30 χρόνια πρέπει να βελτιωθεί η υπάρχουσα στεγανοποίηση (αποτρέπει διαρροές και τυχόν βλάβες) και να  αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
Τοποθέτηση πίνακα υδροληψίας.
Με τον πίνακα υδροληψίας κάθε παροχή είναι αυτόνομη και κλείνει με δικό της διακόπτη πάνω σ’ αυτόν, (δηλαδή, το κρύο νερό του νιπτήρα, το καζανάκι, το ζεστό νερό της μπαταρίας της μπανιέρας έχουν το καθένα τον διακόπτη τους μέσα στον πίνακα).
Επιλογή της επιθυμητής διάταξης. 
Η διάταξη αφορά την κατεύθυνση που εισέρχεστε στον χώρο του μπάνιου, την πόρτα, την τοποθέτηση των πλακιδίων και ειδών υγιεινής και των επίπλων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικά και να ακολουθούν αρμονικά το οπτικό πεδίο
Σχεδιασμός του μπάνιου ανάλογα με το ύφος επιλογής (κλασικό ή μοντέρνο).
Τοποθέτηση κατάλληλων ειδών υγιεινής για ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα ανάλογο του ύφους και της ατμόσφαιρας του μπάνιου.
Οι επιλογές σας είναι:
•    Μπανιέρα ή ντουζιέρα ετοιμοπαράδοτη 
•    Μπανιέρα ή ντουζιέρα κτιστή δίνοντας στο μπάνιο σας μια πιο μοντέρνα λύση
•    Σύγχρονη μπανιέρα ή ντουζιέρα με επιλογές υδρομασάζ – καμπίνα
Η ποιότητα στην ανακαίνιση του μπάνιου εξαρτάται επίσης από:
•    Την σωστή επιλογή φωτιστικών.
•    Τον συνδυασμό χρωμάτων.
•    Το μέγεθος, το χρώμα και την σωστή τοποθέτηση των πλακιδίων. (π.χ. μικρότερα πλακάκια σε οριζόντια διάταξη δίνουν την εντύπωση ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος)
Τοποθέτηση πλακιδίων μόνο στα τμήματα του τοίχου που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό  και το υπόλοιπο να βαφτεί με χρώματα του γούστου σας.
Η τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονίας  έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Η ανακαίνιση του μπάνιου έχει πολλές επιλογές και δεν περιορίζεται απλά και μόνο στην τοποθέτηση των πλακιδίων περιμετρικά στους τοίχους, αλλά δίνει πολλές όμορφες και οικονομικές λύσεις.
Το κλειδί για μια επιτυχημένη ανακαίνιση μπάνιου είναι η απλότητα στη λειτουργία και τον σχεδιασμό.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ: Ο χώρος της κουζίνας πρέπει να συνδυάζει την εργονομία, την λειτουργικότητα και την  εμφάνιση

Αξιολογήστε  τις δυνατότητες  του χώρου της κουζίνας (διαστάσεις).
Επιλέξτε το επιθυμητό ύφος  του χώρου (κλασσικό η μοντέρνο).
Εργονομία:
•    Επιλογή  σωστών σημείων τοποθέτησης του νεροχύτη και της κουζίνας.
•    Επιλογή κατάλληλης θέσης τοποθέτησης του  ψυγείου, του πλυντηρίου πιάτων, του θερμοθαλάμου κ.ά  συσκευών της κουζίνας.
•    Πρόβλεψη επαρκών αποθηκευτικών χώρων (συρτάρια, ντουλάπια κλπ).
Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (δάπεδο, ντουλάπια, κ.ά.).
Ηλεκτρικές συσκευές που θα αντικατασταθούν.
Επιλογή Συσκευών.
Αποξήλωση των παλαιών επίπλων της κουζίνας και των παλαιών πλακιδίων.
Έλεγχος για καλή κατάσταση της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, ιδιαίτερα εάν πρόκειται περί παλαιάς κατοικίας.
Κατασκευή  νέας υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα νέα σχέδια και τις ανάγκες του χώρου (παροχές κουζίνας, ψυγείου, πλυντηρίου πιάτων, πρίζες πάγκου κ.ά.).
Εγκατάσταση, βελτίωση  ή τροποποίηση της θέρμανσης και του κλιματισμού (εάν απαιτείται).
Έλεγχος φωτισμού του χώρου με  ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία του πάγκου προετοιμασίας φαγητού, του νεροχύτη και της τροφοθήκης.
Αποκατάσταση των σημείων στις επιφάνειες που αποξηλώθηκαν τα παλαιά πλακάκια και των σημείων που τοποθετήθηκε η νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική  εγκατάσταση.
Βαφή των επιφανειών του τοίχου  σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Τοποθέτηση των νέων επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών που έχουν επιλεγεί.
Τοποθέτηση των νέων πλακιδίων ή άλλου υλικού σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Τοποθέτηση και σύνδεση του νεροχύτη και της  μπαταρίας του.
Σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών και έλεγχος καλής λειτουργίας από ηλεκτρολόγο του γραφείου μας.
Υπολογισμός της δαπάνης ανακαίνισης της κουζίνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

24410 22039

info@noisis7group.gr